Thành viên
4
Tin đăng
1.228
Tin VIP  
Giá: 5,9 tỷ
Diện tích: 76m m2
Ngày hôm qua    71
Giá: 6,3 tỷ
Diện tích: 90,5m m2
Cách đây 1 tuần    234
Giá: 6,8 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 tuần    241
Giá: 12,7 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 1 tuần    239
Giá: 5,4 tỷ
Diện tích: 125m m2
Cách đây 2 tháng    348
Giá: 12,7 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 3 tháng    1001
Giá: 5,5 tỷ
Diện tích: 76,5m m2
Cách đây 3 tháng    366
Giá: 17,5 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 4 tháng    308
Giá: 5,9 tỷ
Diện tích: 125m m2
Cách đây 4 tháng    291
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 5 tháng    4701
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 500m m2
Cách đây 5 tháng    296
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 5 tháng    109
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 142m m2
Cách đây 5 tháng    106
Giá: 6,450 tỷ
Diện tích: 148m m2
Cách đây 6 tháng    113
Giá: 3.680 tỷ
Diện tích: 68m m2
Cách đây 7 tháng    122
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 12 tháng    241
Giá: 8,1 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 12 tháng    179
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 12 tháng    173
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 2 năm    40
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 2 năm    343
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 2 năm    301
Giá: 7,7 tỷ
Diện tích: 245m m2
Cách đây 2 năm    354
Giá: 38.5 tỷ
Diện tích: 415m m2
Cách đây 2 năm    275
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 2 năm    334
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 216,8m m2
Cách đây 2 năm    363
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 2 năm    349
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 208m m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 năm    353
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 2 năm    351
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 2 năm    330
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 2 năm    334
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 112m m2
Cách đây 2 năm    332
Giá: 10,5 tỷ
Diện tích: 95m m2
Cách đây 2 năm    338
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 năm    457
Giá: 10,8 Tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 2 năm    391
Giá: TL
Diện tích: 72m m2
Cách đây 2 năm    406
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 2 năm    400
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 178m m2
Cách đây 2 năm    416
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 230,7m m2
Cách đây 2 năm    421
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 năm    414
Giá: 13,6 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 2 năm    358
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 94.5m2 m2
Cách đây 3 năm    519
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 3 năm    607
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140 m2
Cách đây 3 năm    588
Giá: 14.8 tỷ
Diện tích: 230m m2
Cách đây 3 năm    512
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 3 năm    1224
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 năm    1116
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    571
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 năm    642
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 280m2 m2
Cách đây 3 năm    510
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 116m2 m2
Cách đây 3 năm    461
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 3 năm    558
Giá: 65tr/m2
Diện tích: 143.5m3 m2
Cách đây 4 năm    697
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 4 năm    624
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 85.5m2 m2
Cách đây 4 năm    575
Giá: 34tr/m2
Diện tích: 3.528m2 m2
Cách đây 4 năm    584
Giá: 3.150 tỷ
Diện tích: 95.5m2 m2
Cách đây 4 năm    600
Giá: TL
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 4 năm    608
Giá: TL
Diện tích: 142m2 m2
Cách đây 4 năm    633
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    474
Giá: 2.9 tỷ
Diện tích: 95m2 m2
Cách đây 3 năm    492
Giá: 70tr/m2
Diện tích: 153m2 m2
Cách đây 3 năm    54
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 5 năm    1788
Giá: 2.650 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 5 năm    1
Giá: giá TL
Diện tích: 7.283m m2
Cách đây 6 năm    1222
Giá: giá TL
Diện tích: 375m m2
Cách đây 6 năm    1157
Giá: TL
Diện tích: 82 m2
Cách đây 6 năm    1542
Giá: 400 triệu
Diện tích: 68.5m2 m2
Cách đây 2 năm    1662
Bán nhà mặt phố Diện tích: 76m2
Q. Liên Chiểu
5,9 tỷ
Ngày hôm qua    71
Bán nhà mặt phố Diện tích: 90,5m2
Q. Liên Chiểu
6,3 tỷ
Cách đây 1 tuần    234
Bán đất mặt tiền Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
6,8 tỷ
Cách đây 1 tuần    241
Bán biệt thự Diện tích: 180m2
Q. Liên Chiểu
12,7 tỷ
Cách đây 1 tuần    239
Bán nhà mặt phố Diện tích: 125m2
Q. Liên Chiểu
5,4 tỷ
Cách đây 2 tháng    348
Bán biệt thự Diện tích: 180m2
Q. Liên Chiểu
12,7 tỷ
Cách đây 3 tháng    1001
Bán nhà mặt phố Diện tích: 76,5m2
Q. Liên Chiểu
5,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    366
Bán đất mặt tiền Diện tích: 241m2
Q. Liên Chiểu
17,5 tỷ
Cách đây 4 tháng    308
Bán nhà mặt phố Diện tích: 125m2
Q. Liên Chiểu
5,9 tỷ
Cách đây 4 tháng    291
Bán đất mặt tiền Diện tích: 146,5m2
Q. Liên Chiểu
7.2 tỷ
Cách đây 5 tháng    4701
Bán đất mặt tiền Diện tích: 500m2
Q. Liên Chiểu
15 Tỷ
Cách đây 5 tháng    296
10 tỷ
Cách đây 5 tháng    109
Bán nhà mặt phố Diện tích: 142m2
Q. Liên Chiểu
15 tỷ
Cách đây 5 tháng    106
Bán đất mặt tiền Diện tích: 148m2
Q. Liên Chiểu
6,450 tỷ
Cách đây 6 tháng    113
Bán nhà trong kiệt Diện tích: 68m2
Q. Liên Chiểu
3.680 tỷ
Cách đây 7 tháng    122
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Liên Chiểu
11,5 tỷ
Cách đây 12 tháng    241
Bán đất mặt tiền Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
8,1 tỷ
Cách đây 12 tháng    179
Bán đất mặt tiền Diện tích: 234m2
Q. Liên Chiểu
21 tỷ
Cách đây 12 tháng    173
Bán đất mặt tiền Diện tích: 351m2
Q. Liên Chiểu
36 tỷ
Cách đây 2 năm    40
Bán đất mặt tiền Diện tích: 234m2
Q. Liên Chiểu
15 tỷ
Cách đây 2 năm    343
Bán đất mặt tiền Diện tích: 171m2
Q. Liên Chiểu
7,1 tỷ
Cách đây 2 năm    301
Bán đất mặt tiền Diện tích: 245m2
Q. Liên Chiểu
7,7 tỷ
Cách đây 2 năm    354
Bán nhà mặt phố Diện tích: 415m2
Q. Liên Chiểu
38.5 tỷ
Cách đây 2 năm    275
Bán đất mặt tiền Diện tích: 162m2
Q. Liên Chiểu
19 tỷ
Cách đây 2 năm    334
Bán đất mặt tiền Diện tích: 216,8m2
Q. Liên Chiểu
11,5 tỷ
Cách đây 2 năm    363
Bán đất mặt tiền Diện tích: 241m2
Q. Liên Chiểu
24 tỷ
Cách đây 2 năm    349
Bán đất mặt tiền Diện tích: 351m2
Q. Liên Chiểu
36 tỷ
Cách đây 2 năm    1
Bán nhà mặt phố Diện tích: 208m2
Q. Liên Chiểu
14,5 tỷ
Cách đây 2 năm    1

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...