Thành viên
4
Tin đăng
1.024
Tin VIP  
Giá: TL
Diện tích: 115 m2
Cách đây 2 tháng    126
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 65m2 m2
Cách đây 2 tháng    124
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 2 tháng    20
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 tháng    287
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 tháng    26
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 2 tháng    88
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 tháng    100
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140 m2
Cách đây 6 tháng    126
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 6 tháng    292
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 262.9m2 m2
Cách đây 6 tháng    82
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 51m2 m2
Cách đây 6 tháng    109
Giá: 7.3 tỷ
Diện tích: 105m2 m2
Cách đây 6 tháng    87
Giá: 5.650 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 6 tháng    91
Giá: 16.5 tỷ
Diện tích: 65.9m2 m2
Cách đây 6 tháng    97
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 47.5m2 m2
Cách đây 6 tháng    78
Giá: 140tr/m2
Diện tích: 212m2 m2
Cách đây 6 tháng    78
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 6 tháng    67
Giá: 28.5 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 6 tháng    104
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 6 tháng    143
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 109.5m2 m2
Cách đây 6 tháng    93
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 125.7m2 m2
Cách đây 6 tháng    1
Giá: 24.5 tỷ
Diện tích: 98.5m2 m2
Cách đây 6 tháng    77
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 280m2 m2
Cách đây 7 tháng    73
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 8 tháng    147
Giá: 63 tỷ
Diện tích: 247m2 m2
Cách đây 10 tháng    265
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 10 tháng    214
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 73.7m2 m2
Cách đây 10 tháng    185
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 78m2 m2
Cách đây 1 năm    381
Giá: TL
Diện tích: 126m2 m2
Cách đây 1 năm    339
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 78.7m2 m2
Cách đây 1 năm    199
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 81.8m2 m2
Cách đây 1 năm    223
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 85.5m2 m2
Cách đây 1 năm    171
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 12 tháng    123
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 11 tháng    115
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 11 tháng    1
Giá: TL
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 1 năm    194
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 1230.9m2 m2
Cách đây 1 năm    155
Giá: TL
Diện tích: 185m m2
Cách đây 3 năm    974
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 3 năm    681
Giá: giá TL
Diện tích: 620 m2
Cách đây 3 năm    683
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 122m2 m2
Cách đây 4 năm    1420
Giá: 4.8 tỷ
Diện tích: 107m m2
Cách đây 4 năm    994
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    1203
Giá: 165 triệu/m2
Diện tích: 144m m2
Cách đây 4 năm    51
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 75m m2
Cách đây 4 năm    947
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 4 năm    994
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 58m2 m2
Cách đây 4 năm    1169
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 4 năm    1148
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 40m m2
Cách đây 4 năm    914
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 134,6m2 m2
Cách đây 4 năm    965
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 101,6m2 m2
Cách đây 4 năm    1079
Giá: TL
Diện tích: 373,6m2 m2
Cách đây 4 năm    781
Giá: 1.8 ty
Diện tích: 91.5m m2
Cách đây 4 năm    765
Giá: TL
Diện tích: 158m2 m2
Cách đây 4 năm    912
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 220,3m2 m2
Cách đây 4 năm    946
Giá: TL
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 4 năm    890
Giá: TL
Diện tích: 75.6m2 m2
Cách đây 4 năm    1398
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 4 năm    833
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 4 năm    1035
Giá: TL
Diện tích: 106m m2
Cách đây 4 năm    1085
Giá: 3.1 tỷ
Diện tích: 91m m2
Cách đây 5 năm    2364
Giá: TL
Diện tích: 51m m2
Cách đây 5 năm    1260
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 5 năm    1891
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 5 năm    1555
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 5 năm    1406
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 125 m m2
Cách đây 5 năm    1870
Giá: 2.1 tỷ
Diện tích: 66m2 m2
Cách đây 5 năm    1477
Giá: 3.5 tỷ
Diện tích: 5x20m m2
Cách đây 5 năm    576
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 435 m m2
Cách đây 5 năm    1151
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 6 năm    1313
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 225 m m2
Cách đây 6 năm    1085
Giá: 7.7 tỷ
Diện tích: 306 m m2
Cách đây 6 năm    1496
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 123 m m2
Cách đây 6 năm    1241
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 120 m m2
Cách đây 16 phút    1094
Giá: 80 tỷ
Diện tích: 313 m m2
Cách đây 16 phút    1234
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 16 phút    1134
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 230 m m2
Cách đây 16 phút    1198
Giá: 7.8 tỷ
Diện tích: 500 m m2
Cách đây 16 phút    1127
Giá: 8.3 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 16 phút    1221
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 90 m m2
Cách đây 16 phút    936
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 16 phút    1076
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 510 m2 m2
Cách đây 18 phút    1171
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 186 m2 m2
Cách đây 19 phút    1163
Giá: 9.2 tỷ
Diện tích: 180 m2 m2
Cách đây 4 tuần    1260
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 400 m2 m2
Cách đây 4 tuần    1142
Giá: 8.7 tỷ
Diện tích: 120 m2
Cách đây 4 tuần    1110
Giá: 7.4 tỷ
Diện tích: 85 m2
Cách đây 4 tuần    989
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 4 tuần    1201
Giá: 4.1 tỷ
Diện tích: 4.3x15m m2
Cách đây 4 tuần    1138
Bán nhà mặt phố Diện tích: 1152
Q. Thanh Khê
TL
Cách đây 2 tháng    126
Bán nhà mặt phố Diện tích: 65m22
Q. Thanh Khê
6.2 tỷ
Cách đây 2 tháng    124
Bán nhà mặt phố Diện tích: 101m22
Q. Thanh Khê
18 tỷ
Cách đây 2 tháng    20
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m22
Q. Thanh Khê
7.6 tỷ
Cách đây 2 tháng    287
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m22
Q. Thanh Khê
7.6 tỷ
Cách đây 2 tháng    26
Bán nhà mặt phố Diện tích: 125m22
Q. Thanh Khê
11 tỷ
Cách đây 2 tháng    88
Bán nhà mặt phố Diện tích: 250m22
Q. Thanh Khê
24 tỷ
Cách đây 2 tháng    100
Bán nhà mặt phố Diện tích: 73m22
Q. Liên Chiểu
5 tỷ
Cách đây 6 tháng    63
Bán nhà mặt phố Diện tích: 1402
Q. Liên Chiểu
11.5 tỷ
Cách đây 6 tháng    126
Bán nhà mặt phố Diện tích: 72m22
Q. Thanh Khê
5.8 tỷ
Cách đây 6 tháng    292
Bán nhà mặt phố Diện tích: 262.9m22
Q. Hải Châu
28 tỷ
Cách đây 6 tháng    82
Bán nhà mặt phố Diện tích: 51m22
Q. Hải Châu
7.5 tỷ
Cách đây 6 tháng    109
Bán nhà mặt phố Diện tích: 105m22
Q. Thanh Khê
7.3 tỷ
Cách đây 6 tháng    87
Bán nhà mặt phố Diện tích: 90m22
Q. Thanh Khê
5.650 tỷ
Cách đây 6 tháng    91
Bán nhà mặt phố Diện tích: 65.9m22
Q. Hải Châu
16.5 tỷ
Cách đây 6 tháng    97
Bán nhà mặt phố Diện tích: 47.5m22
Q. Hải Châu
12.5 tỷ
Cách đây 6 tháng    78
Bán nhà mặt phố Diện tích: 212m22
Q. Hải Châu
140tr/m2
Cách đây 6 tháng    78
Bán nhà mặt phố Diện tích: 80m22
Q. Thanh Khê
22 tỷ
Cách đây 6 tháng    67
Bán nhà mặt phố Diện tích: 110m22
Q. Thanh Khê
28.5 tỷ
Cách đây 6 tháng    104
Bán nhà mặt phố Diện tích: 80m22
Q. Hải Châu
25 tỷ
Cách đây 6 tháng    143
Bán nhà mặt phố Diện tích: 109.5m22
Q. Hải Châu
18 tỷ
Cách đây 6 tháng    93
Bán nhà mặt phố Diện tích: 125.7m22
Q. Hải Châu
28 tỷ
Cách đây 6 tháng    1
Bán nhà mặt phố Diện tích: 98.5m22
Q. Thanh Khê
24.5 tỷ
Cách đây 6 tháng    77
Bán nhà mặt phố Diện tích: 280m22
Q. Liên Chiểu
20 tỷ
Cách đây 7 tháng    73
Bán nhà mặt phố Diện tích: 80m22
Q. Thanh Khê
8.5 tỷ
Cách đây 8 tháng    147
Bán nhà mặt phố Diện tích: 247m22
Q. Thanh Khê
63 tỷ
Cách đây 10 tháng    265
Bán nhà mặt phố Diện tích: 101m22
Q. Thanh Khê
14.5 tỷ
Cách đây 10 tháng    214
Bán nhà mặt phố Diện tích: 73.7m22
Q. Hải Châu
5.6 tỷ
Cách đây 10 tháng    185

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...