Thành viên
4
Tin đăng
1.054
Tin VIP  
Giá: 12,6 tỷ
Diện tích: 147,5m m2
Ngày hôm qua    7
Giá: 29,5 tỷ
Diện tích: 236,6m m2
Cách đây 5 ngày    6
Giá: 40 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 1 tuần    13
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 457m m2
Cách đây 2 tuần    26
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 3 tuần    21
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 234,4m2 m2
Cách đây 3 tuần    22
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 119m2 m2
Cách đây 4 tháng    179
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 137m2 m2
Cách đây 4 tháng    197
Giá: 69 tỷ
Diện tích: 546m2 m2
Cách đây 8 tháng    454
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 262.9m2 m2
Cách đây 8 tháng    123
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 51m2 m2
Cách đây 8 tháng    132
Giá: 16.5 tỷ
Diện tích: 65.9m2 m2
Cách đây 9 tháng    123
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 47.5m2 m2
Cách đây 9 tháng    101
Giá: 140tr/m2
Diện tích: 212m2 m2
Cách đây 9 tháng    100
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 9 tháng    171
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 109.5m2 m2
Cách đây 9 tháng    119
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 125.7m2 m2
Cách đây 9 tháng    1
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 73.7m2 m2
Cách đây 12 tháng    201
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 2000m2 m2
Cách đây 1 năm    227
Giá: TL
Diện tích: 185m m2
Cách đây 3 năm    999
Giá: giá TL
Diện tích: 620 m2
Cách đây 3 năm    705
Giá: 22.5 tỷ
Diện tích: 318m m2
Cách đây 4 năm    1157
Giá: 8.6 tỷ
Diện tích: 172m m2
Cách đây 4 năm    1013
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 122m2 m2
Cách đây 4 năm    1442
Giá: 165 triệu/m2
Diện tích: 144m m2
Cách đây 4 năm    51
Giá: 1.5 tỷ
Diện tích: 73m m2
Cách đây 4 năm    1084
Giá: 8.6 tỷ
Diện tích: 172m m2
Cách đây 4 năm    1031
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 198m m2
Cách đây 4 năm    1774
Giá: TL
Diện tích: 172m m2
Cách đây 9 tháng    287
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 58m2 m2
Cách đây 4 năm    1192
Giá: 1.4 tỷ
Diện tích: 41m m2
Cách đây 4 năm    1090
Giá: 1,85 tỷ
Diện tích: 59,70m2 m2
Cách đây 4 năm    1181
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 432,8m2 m2
Cách đây 4 năm    1269
Giá: 127 triệu/m2
Diện tích: 264m2 m2
Cách đây 4 năm    1130
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 134,6m2 m2
Cách đây 4 năm    988
Giá: 4.9 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 4 năm    956
Giá: TL
Diện tích: 209,3m2 m2
Cách đây 4 năm    1006
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 101,6m2 m2
Cách đây 4 năm    1106
Giá: TL
Diện tích: 373,6m2 m2
Cách đây 4 năm    799
Giá: TL
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 4 năm    982
Giá: TL
Diện tích: 158m2 m2
Cách đây 4 năm    933
Giá: 3,3 tỷ
Diện tích: 91,7m2 m2
Cách đây 4 năm    1039
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 220,3m2 m2
Cách đây 4 năm    975
Giá: 100 triệu/m2
Diện tích: 850m2 m2
Cách đây 4 năm    932
Giá: 92 triệu/m2
Diện tích: 532,5m2 m2
Cách đây 4 năm    969
Giá: TL
Diện tích: 203m2 m2
Cách đây 4 năm    816
Giá: TL
Diện tích: 550 m2
Cách đây 5 năm    1108
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 6 năm    1929
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 6 năm    1572
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 125 m m2
Cách đây 6 năm    1892
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 6000 m m2
Cách đây 6 năm    1095
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 370 m m2
Cách đây 6 năm    1259
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 6 năm    1334
Giá: 18.5 tỷ
Diện tích: 254 m m2
Cách đây 6 năm    1176
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 225 m m2
Cách đây 6 năm    1104
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 352 m m2
Cách đây 6 năm    1193
Giá: 15.5 tỷ
Diện tích: 275 m m2
Cách đây 6 năm    1285
Giá: 80 tỷ
Diện tích: 313 m m2
Cách đây 2 tháng    1253
Giá: 65 tỷ
Diện tích: 880 m m2
Cách đây 2 tháng    1074
Giá: 42.9 tỷ
Diện tích: 780 m m2
Cách đây 2 tháng    1224
Giá: 17.9 tỷ
Diện tích: 379 m m2
Cách đây 2 tháng    1473
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 422 m m2
Cách đây 2 tháng    1138
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 141 m m2
Cách đây 2 tháng    1128
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 125 m2 m2
Cách đây 2 tháng    1121
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 590 m2 m2
Cách đây 2 tháng    1276
Giá: 7.8 tỷ
Diện tích: 500 m m2
Cách đây 2 tháng    1147
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 588m m2
Cách đây 2 tháng    1064
Giá: 8.3 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 2 tháng    1237
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 90 m m2
Cách đây 2 tháng    955
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 110 m m2
Cách đây 2 tháng    1136
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 510 m2 m2
Cách đây 2 tháng    1193
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 186 m2 m2
Cách đây 2 tháng    1185
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 400 m2 m2
Cách đây 3 tháng    1161
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 192 m2
Cách đây 3 tháng    1166
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 133 m2
Cách đây 3 tháng    1157
Giá: 6.588 tỷ
Diện tích: 108 m2 m2
Cách đây 6 năm    1006
Giá: 5.7 tỷ
Diện tích: 4,5x18m m2
Cách đây 3 tháng    1147
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 6.7x21m m2
Cách đây 3 tháng    1179
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 3 tháng    1219
Giá: 4.1 tỷ
Diện tích: 4.3x15m m2
Cách đây 3 tháng    1156
Bán đất mặt tiền Diện tích: 147,5m2
Q. Hải Châu
12,6 tỷ
Ngày hôm qua    7
Bán đất mặt tiền Diện tích: 236,6m2
Q. Hải Châu
29,5 tỷ
Cách đây 5 ngày    6
Bán nhà mặt phố Diện tích: 146,5m2
Q. Hải Châu
40 tỷ
Cách đây 1 tuần    13
Bán đất mặt tiền Diện tích: 457m2
Q. Hải Châu
70 tỷ
Cách đây 2 tuần    26
Bán đất mặt tiền Diện tích: 171m2
Q. Hải Châu
14,5 tỷ
Cách đây 3 tuần    21
Bán nhà mặt phố Diện tích: 234,4m22
Q. Hải Châu
30 tỷ
Cách đây 3 tuần    22
Bán đất mặt tiền Diện tích: 119m22
Q. Hải Châu
14 tỷ
Cách đây 4 tháng    179
Bán đất mặt tiền Diện tích: 137m22
Q. Hải Châu
10.5 tỷ
Cách đây 4 tháng    197
Bán đất mặt tiền Diện tích: 546m22
Q. Hải Châu
69 tỷ
Cách đây 8 tháng    454
Bán nhà mặt phố Diện tích: 262.9m22
Q. Hải Châu
28 tỷ
Cách đây 8 tháng    123
Bán nhà mặt phố Diện tích: 51m22
Q. Hải Châu
7.5 tỷ
Cách đây 8 tháng    132
Bán nhà mặt phố Diện tích: 65.9m22
Q. Hải Châu
16.5 tỷ
Cách đây 9 tháng    123
Bán nhà mặt phố Diện tích: 47.5m22
Q. Hải Châu
12.5 tỷ
Cách đây 9 tháng    101
Bán nhà mặt phố Diện tích: 212m22
Q. Hải Châu
140tr/m2
Cách đây 9 tháng    100
Bán nhà mặt phố Diện tích: 80m22
Q. Hải Châu
25 tỷ
Cách đây 9 tháng    171
Bán nhà mặt phố Diện tích: 109.5m22
Q. Hải Châu
18 tỷ
Cách đây 9 tháng    119
Bán nhà mặt phố Diện tích: 125.7m22
Q. Hải Châu
28 tỷ
Cách đây 9 tháng    1
Bán nhà mặt phố Diện tích: 73.7m22
Q. Hải Châu
5.6 tỷ
Cách đây 12 tháng    201
Bán đất mặt tiền Diện tích: 2000m22
Q. Hải Châu
180 tỷ
Cách đây 1 năm    227
Bán nhà mặt phố Diện tích: 185m2
Q. Hải Châu
TL
Cách đây 3 năm    999
Bán nhà mặt phố Diện tích: 6202
Q. Hải Châu
giá TL
Cách đây 3 năm    705
Bán đất mặt tiền Diện tích: 318m2
Q. Hải Châu
22.5 tỷ
Cách đây 4 năm    1157
Bán các BĐS khác Diện tích: 172m2
Q. Hải Châu
8.6 tỷ
Cách đây 4 năm    1013
Bán nhà mặt phố Diện tích: 122m22
Q. Hải Châu
13.1 tỷ
Cách đây 4 năm    1442
Bán nhà mặt phố Diện tích: 144m2
Q. Hải Châu
165 triệu/m2
Cách đây 4 năm    51
Bán đất trong kiệt Diện tích: 73m2
Q. Hải Châu
1.5 tỷ
Cách đây 4 năm    1084
Bán các BĐS khác Diện tích: 172m2
Q. Hải Châu
8.6 tỷ
Cách đây 4 năm    1031
Bán đất mặt tiền Diện tích: 198m2
Q. Hải Châu
14.5 tỷ
Cách đây 4 năm    1774

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...